Search Results

"Fan / fan case" in what

Records 1 to 16 from 22Search options

1 | 2

Fan
Fan
English

© National Museums Scotland

000-100-101-274-C
Fan
Fan
leaf Italian, sticks & guards possibly Italian

© National Museums Scotland

000-100-101-277-C
Fan
Fan
Italian

© National Museums Scotland

000-100-101-280-C
Fan
Fan
English

© National Museums Scotland

000-100-101-282-C
Fan
Fan
leaf Dutch, rest probably Dutch

© National Museums Scotland

000-100-101-287-C
Detail of a fan
Detail of a fan
Italian

© National Museums Scotland

000-190-000-130-C
Fan box
Fan box
English

© National Museums Scotland

000-100-101-275-C
Fan box
Fan box
Possibly English

© National Museums Scotland

000-100-101-278-C
Fan box
Fan box
Probably English

© National Museums Scotland

000-100-101-283-C
Fan (Detail)
Fan (Detail)
English

© National Museums Scotland

000-190-000-134-C
Fan (Detail)
Fan (Detail)
Leaf Dutch, rest possibly Dutch

© National Museums Scotland

000-190-000-142-C
Fan (Guard)
Fan (Guard)
English

© National Museums Scotland

000-190-000-133-C
Fan (Guard)
Fan (Guard)
Leaf Dutch, rest possibly Dutch

© National Museums Scotland

000-190-000-141-C
Fan (Reverse)
Fan (Reverse)
English

© National Museums Scotland

000-190-000-123-C
Fan (reverse)
Fan (reverse)
leaf Italian, sticks & guards possibly Italian

© National Museums Scotland

000-190-000-126-C
Fan (reverse)
Fan (reverse)
leaf Dutch, rest probably Dutch

© National Museums Scotland

000-190-000-140-C

1 | 2

 
Powered by Scran